ลิฟท์บันไดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ข้อแม้การให้บริการ
ลิฟท์บันไดเป็นผลิตภัณฑ์สั่งผลิต ราคาบางทีอาจเปลี่ยนตามรุ่น แล้วก็ต้นแบบการวางราง ที่เหมาะสมกับบันไดของลูกค้า

การสำรวจหน้างานจะเริ่มทำเป็น ตั้งแต่ตอนงานที่เริ่มมีโครงบันไดเป็นต้นไป กรณีบ้านสร้างใหม่-กำลังวางแบบ สามารถส่งแบบที่เป็น AUTOCAD หรือแบบขยายบันได มาให้ประเมินราคาก่อนได้
ควรจะมีการสำรวจหน้างานจริงทุกหน เพื่อเสนอราคาที่ถูกของแต่ละงาน และก็แบบอย่างการ

วางรางที่เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ
บันไดหนสามารถจัดตั้งได้ ควรมีความยาวขั้นบันได ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งจะรับรองงานจัดตั้งผลิตภัณฑ์ได้ ลิฟท์โดยสาร ภายหลังจากตรวจหน้างานแล้วเท่านั้น
การต่อว่าดตั้งจะเป็นการเจาะพื้นบันได (ลูกนอน) เพื่อจัดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับในการยึดตัวราง Stair lift ไม่ใช่การต่อว่าดตั้งกับฝาผนัง

สงวนสิทธิ์วิธีขายผลิตภัณฑ์พร้อมบริการจัดตั้งเพียงแค่นั้น *ในกรณีที่หน้างานไม่อาจจะจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ให้ครบบริบรูณ์ดังที่บริษัทฯระบุได้ ขอไม่เสนอวิธีขายผลิตภัณฑ์
สงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนค่าตรวจหน้างาน https://goldgeargroup.co.th  กรณีข้าราชการให้บริการตรวจสอบแล้ว ลูกค้าไม่ปรารถนาจะใช้บริการต่อ หรือหน้างานไม่อาจจะให้บริการจัดตั้งได้ โดยสวัสดิภาพ ตามมาตรฐานการต่อว่าดตั้ง